ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΜΑΡΙΑΝΑΣ ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΑΚΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

Σκουφά αρ.66, 10680, Αθήνα,Ελλάδα

Τηλ.+30 210-3611636, fax +30 210-3621519

E-mail: info@kakogiannakoslaw.gr, mkkakos@gmail.com

Web: www.kakogiannakoslaw.gr